ПИОНЕРЪТ И ИЗОБРЕТАТЕЛ

НИКОЛА БЕЛОПИТОВ

Инж. Никола Белопитов е сред най-забележителните представители на българската техническа интелигенция. Учен, изобретател и общественик, той е носител на най-добрите характеристики на високо образованите, социално отговорни и прогресивни българи родени в началото на XX в. Европеец по възпитание и манталитет, той е отдаден патриот, който работи усилено за подобряване на реномето на България и реално участва в превръщането на страната от изостанала селскостопанска икономика в държава с развита и модерна електропромишленост.

Още за амбициозната му програма

Основател на електрическата промишленост

„Заданията за заводите бяха в два варианта – едното беше за официално за Министерството, което бе занижено няколко пъти и реалното, по което се проектираше. Това беше необходимо, защото и заниженото задание се считаше за фантастично. Съветските другари ни разбираха и затова се присъединиха към нашата ‚благородна‘ лъжа.“

Никола Белопитов, Спомени

Изобретател и иноватор

Още за разработките му

„Няма да забравя, той всяка сутрин, като дойдеше на работа, обикаляше всички лаборатории, поздравяваше със своя типичен поздрав, вдигаше дясната си ръка и казваше ‚Нещо ново?‘ Той винаги гореше да чуе за някакво ново изследване, интересен резултат и всячески помагаше за реализирането и внедряването им.“

Академик Ангел С. Ангелов

Още за Човека Белопитов

Човекът зад името

В спомените си академик Ангел Ангелов казва  „Сега сме тръгнали към Европа, но той беше още тогава европеец – по възпитание, и по манталитет, и по образование. И беше голям патриот, подчертавам патриот, който всячески се стараеше да издигне научно-техническия имидж на България пред света“

Млади години

Към младите години

В Панагюрище се родени множество видни български общественици, политици и учени. Сред тях е и Никола Белопитов. Родът Белопитови присъства в архивите на града от поколения: Тодор и Йосиф Белопитови са сред заможните търговци на града, Иван Белопитов е възпитаник на Робърт Колидж в Истанбул, Тодор Белопитов е секретар на Георги Бенковски.

Още за Политическата му работа

Политически Активизъм

„Аз мислех, че дните ми са преброени. Навън имаше сняг. В единичната килия на Дирекция на полицията беше студено. Аз спях на пода увит в балтона си. Между тракащите с подковани ботуши полицаи по коридора често се промъкваше шума на леките стъпки на цивилните полицаи, които ме отвеждаха с вързани ръце на разпит със съответната ‚обработка.‘“

Никола Белопитов, Спомени

Ръководител на НИИС и НИИЕП

Още за Ръководителя Белопитов

„Когато попитаха някого от сътрудниците ‚Къде работиш?‘, не беше необходимо да казваш името на института. Достатъчно беше да кажеш, че работиш в Института на Белопитов.“

Инж. Йорданка Везирева

Никола Белопитов