Строител на електрическата промишленост в България

През 1944 г.  като част от Управителния съвет по електрификацията Никола Белопитов започва работа по цялостна концепция по развитието на електрическата промишленост чрез изграждане и развитие на собствена българска производствена база, собствени изследователски и развойни институции и подготовка на кадри за тях. Той вярва, че по този начин успешно ще се адресират нарастващите нужди на индустрията и населението и ще се създаде солидна база за бъдещ растеж. Желанието на инж. Белопитов е във всеки дом за има радио и във всяко село телефон.

Никола Белопитов