Изобретения и Разработки

На 10.01.1957 г. е регистрирано първото изобретение на инж. Белопитов, което третира електроискрово напластяване с помощта на вибратор. Методът е признат от Института за изобретения и рационализации и е издадено авторско свидетелство. Няколко месеца по-късно Министерски съвет разрешава патентоването му в чужбина и на 17.09.1959 г. Германия патентова метода на Белопитов, който става първия признат патент на Български гражданин в страната и цяла Западна Европа. След това откритието е патентовано в Швейцария, САЩ, Канада, Австрия, Франция, Белгия и общо 11 страни. Отделно изобретението е прилагано в страните от тогавашния социалистически блок.

Никола Белопитов