Портрети

Запазения архив от снимки ни дава възможност да прогледим живота на Никола Белопитов в развитие: от слабичкия юноша от Панагюрската гимназия през елегантния млад инженер до сериозния Директор на Институт и достолепния учен-изобретател. Това е дългият път не един истински Ренесансов човек, изпълнен с несъкрушима вяра в бъдещето, науката и техническия напредък.

Никола Белопитов