Ръководител на НИИС и НИИЕП

За годините, за които Инж. Белопитов управлява Научно-изследователския институт по електотехническа промишленост, той превръща организацията в крупна развойно-изследователски център, която осигурява цялата развойна дейност на електротехническата промишленост в страната. Осъществени са първите постижения в работата на института, които му носят международни връзки и признание. Разработките на колектива на института са награждавани неколкократно с Димитровски награда и международни награди.

Никола Белопитов