Сред приятели и колеги

Никола Белопитов има талантът да премахва дистанцията между него и събеседниците му. Той се отнася към всички, дотри и най-младите специалисти с колегиално уважение, умее да изслушва внимателно чуждите идеи и се стреми да помогне. Неговите колеги и работници пазят прекрасни спомени от съвместната им дейност и го описват като скромен човек, който се държи като равен с всички, обича да помага на другите не само в научните им изследвания, но и за личните им проблеми.

Никола Белопитов