Никола
Белопитов

Ранна кариера

1931 – 1945

Никола Белопитов Секретар на БИАДВече дипломиран инженер Никола Белопитов се завръща в родния си град и започва работа във водния синдикат Въча, като работи усилено за електрификацията на Панагюрище като проучва и съставя план, който е одобрен. След успешното осъществяване на проекта Белопитов е уволнен без обяснение и със задна дата, като причините са най-вероятно политически.
През 1931 г. той се мести в София и започва работа в „Софийска телефонна работилница“ като механик, но скоро става завеждащ проучванията в ръководство на Главна дирекция на ПТТ. Той е активен член на „Българското инженерно и архитектурно дружество“ (БИАД), където многократно е избиран в ръководството. Инж. Белопитов вярва, че творческите обществени организации могат да въздействат на политическите ръководства и чрез тях трябва да се гради просперитетът на обществото.
Никола Белопитов като член на Управителния съвет на РадиосъюзаЗатова той е и активен член на съюза „Родно Радио“ което се бори срещу съществуващата тогава забрана да се слуша радио и използването му за граждански нужди. След дълга борба промяната се случва през 1934г., когато абсурдното ограничение е окончателно отменено. В началото на 1933г. съюзът поема инициативата да издигне мощен радиопредавател, който да позволи на много българи да слушат радио. Новото ръководство включващо Никола Белопитов, се обръща към министъра на БДЖ и ПТТП Стоян Костурков, който подкрепя инициативата и осигурява безплатен терен в столичния район Павлово. През 1938 г., предугаждайки предстоящото си уволнение инж. Белопитов подава оставка и със своите колеги и приятели Георги Ковачев и Тодор Прахов основава фирма БЕКОП, която се занимава с „производството и продажбата на радиоприемници, всички видове слаботокови и силнотокови апарати и съоръжения, представителство на чуждестранни фирми и обществени предприятия и доставки“. Дружеството отваря техническа работилница и магазин. Кантората на фирмата се намира на пл. Славейков 9.Фирмата печели търг и поставя полилеите на новостроящата се Съдебна палата в София, същевременно работейки за армията като конструира първите български металотърсачи и устройства за възпламеняване на мини чрез радиосигнал. Така инж. Белопитов се запознава с генерал Владимир Заимов. По-късно с група техници той основава и дружеството „Българска електротехническа кооперация“ (БЕК), която след 1948 г. Влиза в състава на Трансформаторната фабрика, а по-късно Силнотоковия завод.

 

Никола Белопитов