През 2006 г. от печат излиза книгата „Никола Белопитов и приятели“ с автори Панчо Дундаров и Георги Гемиджиев.

Професор, доктор на техническите науки инж. Панчо Георгиев Дундаров в родом от Панагюрище. Завършил е „Машинно- техическия университет“ (сега МЕИ) в София и повече от 40 години е работил в областта на електротехническата индустрия и наука. Бил е старши инженер, технолог и главен конструктор на няколко завода в страната. От 1966 г. работи в Научно-изследователския институт по електротехническа промишленост „Никола Белопитов“ последователно като научен работник, зам, директор на научната част и Директор на института за осем поредни години. Автор е на 130 научни публикации и доклади, 21 изобретения и 6 патента, 11 от които са внедрени в производтвената практика. Инж. Дундаров е лауреат на Димитровска награда и множество ордени и медали.  Проф.дтн.инж Дундаров е последовател на делото на Никола Белопитов и огромен почитател на неговата изследователска и научна работа. В книга той предава детайлна информация за проектите и постиженията на инж. Белопитов, включвайки интервюта от много близки, колеги и приятели.

Георги Иванов Гемиджиев също е земляк на Никола Белопитов от Панагюрище. По образование е филолог от СУ „Климент Охридски“. Стартирал кариерата си като журналист, по-късно работи в управлението на култирата, образованието и здравеопазването в родния град. Лауреат е на орден „Кирил и Методий“ I степен. Понастоящем работи в градския музей на Панагюрище и е автор на историческата студия „Панагюрската община от освобождението 1878 г. до съединението 1885 г.“ Като иследовател на миналото на Панагюрище г-н Гемиджиев е добре запознат с историята на рода Белопитови и дава подробна и уникална информация за младия Никола Белопитов и обстановката, в която той расте и се развива като личност.

По желание на собственика на авторските права книгата е достъпна тук за сваляне и лично четене, Моля отбележете, че нямате право да копирате или продавате съдържанието под никаква форма или предтекст.

Белопитов и приятели Част 1

 

Никола Белопитов